“Mẹ hỏi con có thích ngành y không? 

Có và không! 

Con rất vui được chữa trị cho những người đến nhờ con khám, nhưng con không muốn biến y học thành một cái nghề, nghĩa là con sẽ không bao giờ có thể đòi một người bệnh trả tiền vì đã chữa bệnh cho người đó. 

Con coi y học là thiên chức, là mục vụ. 

Đòi tiền để chữa trị cho bệnh nhân thì chẳng khác nào nói với người đó rằng: 

 TIỀN HAY MẠNG SỐNG!

@Bác sĩ Alexandre Émile Jean YersinNhà tài trợ bài viết: