Free Download Developing Skills for The TOEIC Test PDF + Audio 

Tên Sách: Developing Skills for The TOEIC Test
Tác Giả: Anne Taylor, Paul Edmunds
Thể Loại: Học Tiếng Anh, Sách Anh Văn, Toeic,
Developing Skills for The TOEIC
Developing Skills for The TOEIC
eveloping Skills for the TOEIC Test là giáo trình TOEIC được biên sọan nhằm giúp các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC bằng cách thực hành với các dạng câu hỏi, từ vựng,ngữ pháp và cấu trúc câu thường gặp trong bài thi TOEIC. Developing Skill for the TOEIC Test giúp thí sinh thực hành lặp đi lặp lại với các câu hỏi mẫu tương tự như trong bài thi thật. Sách cũng cung cấp một bài thi thực hành nhằm giúp thí sinh hiểu rõ hơn mình cần chuẩn bị những gì cho kỳ thi thật

DOWNLOAD

Download PDF Book

Download CD Audio mp3 files

LINK DỰ PHONGNhà tài trợ bài viết: